fbpx

Ubuntu Teambuilding Sportdag

Ontwikkel je team door de kracht van sport

Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven

Gezond bewegen, elkaar op een ongedwongen manier beter leren kennen en plezier met elkaar hebben. Tijdens een Ubuntu Teambuilding Sportdag zijn dit de belangrijkste ingrediënten. Aan een Ubuntu Teambuilding Sportdag kan iedereen meedoen, van alle sportieve niveaus. De hele dag wordt begeleid door een Ubuntu Sport Coach. Ubuntu Sport coaches zijn als geen ander in staat om dankzij de Sport to Grow aanpak een positief sfeer in een team te creëren. Binnen het team worden aan de hand van Respect, Veiligheid en Vertrouwen (RVV) afspraken gemaakt binnen de teams. Tijdens een Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven ligt de nadruk op de onderlinge samenwerking binnen het team. Het bouwen van persoonlijke relaties en de zachte kant van samenwerken, zoals feedback geven, elkaar aanspreken, conflicten uitwerken, verwachtingen over elkaar afstemmen, ieders inzet en bijdrage evalueren. Net als in een sportteam elkaars sterke punten leren erkennen en daar optimaal gebruik van maken. Teambuilding!

Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven team is aan het voetballen
Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven het team is gemotiveerd door teambuilding

Wat gaan we doen?

Tijdens een Ubuntu Teambuilding Sportdag kan er gekozen worden uit hockey of voetbal als basis teamsport. Natuurlijk kan er eventueel in overleg ook gekozen worden voor een andere teamsport. Gedurende de dag gaan we zeer diverse activiteiten doen waarbij de groep in wisselende teams worden ingedeeld, met de gekozen sport als basis.  Tijdens de activiteiten gaan de teams eerst in onderling overleg de rollen verdelen en afspraken maken. Zo leren de teams in diverse samenstellingen gebruik te maken van de kwaliteiten van de individuen binnen het team.

Topsporter of Topcoach

Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens een Ubuntu Teambuilding Sportdag een topsporter of topcoach uit te nodigen om met het team van gedachten te wisselen over wat er nodig is om als team optimaal te presteren.

Waarom Ubuntu Teambuilding activiteiten?

~|handshake-o~|font-awesome~|outline

Samenwerken

Teambuilding heeft een positieve invloed op samenwerking en prestaties. Sport is de ultieme manier om een team ook buiten het veld beter te laten samenwerken en hiermee de prestaties te verhogen. Ubuntu Sport is de specialist in teambuilding door sport.

~|line-chart~|font-awesome~|solid

Effectief

Teambuilding activiteiten met bewegen worden leuker gevonden en zijn effectiever. Door effectieve teambulding van Ubuntu Teambuilding wordt een team effectiever en dit komt de bedrijfsresultaten ten goede.

~|child~|font-awesome~|solid

Gezond

Vitalere medewerkers verzuimen minder en zijn productiever. Ubuntu Teambuilding activiteiten laten alle teamleden gezond bewegen en mee doen.  

~|users~|font-awesome~|solid

Persoonlijke ontwikkeling

Van sport kun je zo veel meer leren dan alleen beter leren sporten. Ubuntu Teambuilding activiteiten helpen middels teamsport een breed pallet aan “life skills” ontwikkelen bij het team.

Vul onderstaande contactformulier in voor meer inforamtie over een Ubuntu Teambuilding activiteit

Op zoek naar andere Ubuntu Teambuilding sessies?

Teambuilding dag

Teambuilding Sportclinic

Teambuilding dag

Geheel op maat maakt Ubuntu Teambuilding een programma met u op basis van wat uw doelstelling van de teambuilding dag is. De geformuleerde doelstellingen/teamafspraken in een teamsessie over de strategie, het project of de samenwerking onder leiding van een facilitator laten we terugkomen tijdens de sportieve activiteit onder leiding van een sportcoach en eventueel tijdens een een inspiratiesessie van een topsporter of topcoach. Lees verder.

Teambuilding sportclinic

Een Ubuntu Teambuilding Sportclinic kan eenmalig gegeven worden, maar kan ook een terugkerend fenomeen binnen uw bedrijf worden. Waarbij de medewerkers elkaar buiten de werkvloer van een andere kant en beter leren kennen. Terwijl de medewerkers gezond bewegen werken ze samen. Een team dat het beste gebruik maakt van de kracht van ieder individu en het beste de gemaakte afspraken na komt, is een winnend team. Lees verder.

Partners