fbpx

Ubuntu Teambuildingsdag

Ontwikkel je team door de kracht van sport

Ubuntu Teambuilding voor bedrijven

Wanneer je elkaar als collega’s alleen maar op het werk ziet, kan je een eentonig beeld krijgen van elkaar. Teambuilding buiten de werkvloer kan hier verandering in brengen. Met name wanneer er op een gezonde manier wordt bewogen, kan je elkaar op een ongedwongen manier beter leren kennen en plezier hebben met elkaar wat zorgt voor meer verbinding. Tijdens een Ubuntu Teambuilding activiteit zijn dit de belangrijkste ingrediënten. Iedereen, ongeacht het sportieve niveau, kan meedoen aan Ubuntu Teambuildingsactiviteiten. Deze activiteit wordt geleid door een Ubuntu Sport Coach. Tijdens een Ubuntu Teambuildingsactiviteit voor bedrijven ligt de nadruk op de onderlinge samenwerking binnen het team, waar desbetreffende coach dan ook op zal aansturen. Het bouwen van persoonlijke relaties en de “zachte” kant van samenwerken, zoals feedback geven, elkaar aanspreken, conflicten uitwerken, verwachtingen over elkaar afstemmen en ieders inzet en bijdrage evalueren. Net als in een sportteam elkaars sterke punten leren erkennen en daar optimaal gebruik van maken. Dat is pas teambuilding!

Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven team is aan het voetballen
Ubuntu Teambuilding Sportdag voor bedrijven het team is gemotiveerd door teambuilding

teambuilding: een voorbeeldProgramma

Deze teambuildingsdag wordt op maat verzorgd en kan zodoende een dagdeel durend voetbaltoernooi zijn, maar het kan ook een sportclinic van 1,5 uur zijn. Tijdens een Ubuntu sportclinic kan je kiezen tussen enkele thema’s die de parallellen tussen de sport en het bedrijfsleven perfect weerspiegelen: leiderschap, samenwerken, feedback & omgaan met tegenslagen. We kunnen zowel teamsporten als sport en spel faciliteren voor jouw teambuildingsdag. 

Gedurende de sportdag zullen we zeer diverse activiteiten langs laten komen waarbij de groep in wisselende teams wordt ingedeeld, met de gekozen sport als basis. Tijdens de activiteiten zullen de teams eerst in onderling overleg de rollen verdelen en afspraken maken. Zo leren de teams in diverse samenstellingen optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van de individuen binnen het team. Het is ook mogelijk om onze sportprofessionals in te huren voor reeds georganiseerde evenementen om volledige bezetting te creëren op deze sportdagen. Ervaar een teambuildingsdag met een topsporter of professionele sportcoach.

Waarom Ubuntu Teambuilding activiteiten?

~|handshake-o~|font-awesome~|outline

Samenwerken

Teambuilding heeft een positieve invloed op samenwerking en prestaties. Sport is de ultieme manier om een team ook buiten het veld beter te laten samenwerken en hiermee de prestaties te verhogen. Ubuntu Sport is de specialist in teambuilding door sport.

~|line-chart~|font-awesome~|solid

Effectief

Teambuilding activiteiten met bewegen worden leuker gevonden en zijn effectiever. Door effectieve teambulding van Ubuntu Teambuilding wordt een team effectiever en dit komt de bedrijfsresultaten ten goede.

~|child~|font-awesome~|solid

Gezond

Vitalere medewerkers verzuimen minder en zijn productiever. Ubuntu Teambuilding activiteiten laten alle teamleden gezond bewegen en mee doen.  

~|users~|font-awesome~|solid

Persoonlijke ontwikkeling

Van sport kun je zo veel meer leren dan alleen beter leren sporten. Ubuntu Teambuilding activiteiten helpen middels teamsport een breed pallet aan “life skills” ontwikkelen bij het team.

Vul onderstaande contactformulier in voor meer inforamtie over een Ubuntu Teambuilding activiteit

Partners