fbpx

Over Ubuntu Sport

Sinds onze jeugd houdt voetbal ons bezig. Eerst als speler en toeschouwer, later ook als trainer of bestuurder. De gedeelde passie voor voetbal ontwikkelde zich tot de wens samen een bedrijf te beginnen om voetbal een belangrijkere positie in de samenleving te geven. In ons werk in het bedrijfsleven hebben wij ervaren dat de vaardigheden die je leert met teamsport kunnen helpen in het werkende leven.

Inspiratie voor de naam van ons bedrijf werd opgedaan tijdens een reis door Zuid-Afrika, waar de eerste kennismaking plaatsvond met de levensfilosofie Ubuntu, waarin samenwerken centraal staat: “I am, because we are”. Daarna ontwikkelden wij samen met professionals uit de sportwereld, het onderwijs en pedagogiek onze methode waarmee wij kinderen met plezier in voetbal willen ondersteunen in de ontwikkeling van hun sportieve, persoonlijke en sociale vaardigheden.

Missie

De missie van Ubuntu Sport is als volgt: Wereldwijd een positief sportklimaat stimuleren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op persoonlijke en sociale vaardigheden, waardoor zij leren het beste uit zichzelf en hun team te halen, binnen en buiten het veld.

Voor ons als bedrijf is de impact die wij kunnen maken belangrijker dan de winst op korte termijn. Wij zijn dan ook gedreven om altijd te kijken op welke manier wij de meeste impact in de samenleving kunnen maken en hierop ook te handelen.

Waarden

Wij willen kinderen graag bepaalde waarden bijbrengen als stip aan de horizon waardoor zij zich in hun toekomstig leven kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Deze waarden staan ook centraal in onze bedrijfsvoering en de manier waarop wij onszelf en trainers beoordelen. Deze waarden zijn: Zelfbewustzijn, Authenticiteit, Openheid, Positiviteit en Ambitie.

Visie

De kinderen van nu zullen komende decennia leven en werken in een andere samenleving dan de huidige. Instituten als het World Economic Forum en het Platform Onderwijs 2032 geven aan dat kinderen gewapend moeten worden tegen de impact van maatschappelijke trends als individualisering, globalisering en automatisering. De nadruk bij de ontwikkeling van kinderen dient daarom niet alleen te liggen op het vergaren van kennis, maar ook het ontwikkelen van mentale vaardigheden, als pro-activiteit en flexibiliteit, en sociale vaardigheden. Deels kan dit met goed onderwijs, maar door in teamverband te sporten kunnen kinderen juist de ‘soft skills’ aanleren, die hen nu en in de toekomst succesvoller kunnen laten presteren.

Om kinderen goed te laten ontwikkelen op persoonlijk én sportief vlak, vergt bewustzijn in de sportwereld voor de rol van plezier, ontwikkeling en presteren:

Ten eerste is het belangrijk te realiseren dat kinderen sporten voor hun plezier. Te veel kinderen stoppen met hun sport door de simpele reden dat zij het niet meer leuk vinden. In onze ogen is dit doodzonde, want sporten is gezond en het leert hen spelenderwijs vaardigheden waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.

Ten tweede heeft onderzoek laten zien dat mentale en sociale vaardigheden die geleerd worden door te sporten alleen door kinderen in situaties buiten het veld toegepast worden, als trainers bewust op deze vaardigheden coachen en de verbinding leggen (Baily, 2013).

Ten derde wordt in het huidige sportklimaat – in zowel de breedte als de top – in onze ogen te veel de nadruk gelegd op winnen, in plaats van op de ontwikkeling. Juist op jonge leeftijd is het belangrijker te leren van wat goed of minder goed gegaan is, dan de overwinning op de korte termijn.

In onze visie staat plezier voorop met hoofdletter P. Kinderen sporten voornamelijk om plezier te hebben. Een gebrek aan plezier is ook de grootste drijfveer om uiteindelijk van de sport af te gaan. Dit plezier is maakbaar voor trainers en coaches als zij de juiste kennis hebben.

Naast het plezier moet de ontwikkeling van de kinderen centraal staan bij het sporten. Hoe logisch dit ook klinkt het is niet de praktijk als je Nederlandse sportvelden kijkt. Vaak wordt er gekozen voor korte termijn gewin boven de ontwikkeling van een kind of sporter. Wij geloven dat door deze ontwikkeling centraler te zetten kinderen leren hoe zij zelf hun weg moeten bewandelen om in en buiten het veld het maximale uit hun potentie te halen. Deze prestatie kan leiden tot winst, maar daarvoor ben je altijd afhankelijk van andere factoren, zoals de tegenstander.

Hier een aantal interessante links:

Baily, 2013

World Economic Forum

Platform Onderwijs 2032